Ett antal markägare och LRF Värmland har reagerat på ansökan om förnyad koncession för Ellevios (Fortum) 130 kV ledningar i Borgviksområdet. Karlstads kommun hade i ett tidigare skede begärt nedgrävning där de skall exploatera.

LRF Värmlands skrivelse till Energimarknadsinspektionen angående förlängning av nätkoncession för 130 kV-ledningar, i Grums och Karlstads kommuner, dnr 2009-100227 >>

Grums kommun kommer att inkomma med yttrande.

Är du berörd av den här omkoncessionen och inte har svarat? Kontakta Energimarknadsinspektionen så kan ni nog få lämna yttrande. Undrar ni något så kontakta mig.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, 0522-64 25 45 eller birgit.jonsson@lrf.se