Man får bidrag både för strukturkalken, samt för kostnaden för spridning och inbrukning av den. För att underlätta ansökan för lantbrukare har Kalkningsförbundet fått ett övergripande LOVA-projekt beviljat för strukturkalkning i hela Värmland, så man slipper göra egna LOVA-ansökningar. I projektet finns det, i skrivande stund, cirka 400 000 kronor kvar för 2016.

Strukturkalkning ger bättre markstruktur

Strukturkalkning är kalkning med en särskild sorts kalk som gör att man får stabilare jordaggregat och en mer fördelaktig fördelning mellan större och mindre aggregat på leriga jordar. Det ger till exempel minskade problem med igenslamning och skorpbildning, bättre infiltration, bättre rotutveckling, minskade växtnäringsförluster och merskörd. En rätt genomförd strukturkalkning kan ha effekt i upp till 20-30år.

Det finns en kort info- film på www.youtube.com – sök på ”strukturkalkning”. Det finns även information på Greppa Näringens hemsida www.greppa.nu. Man kan även kontakta Anna Bjuréus på Lantbruk, Länsstyrelsen Värmland, 010-224 72 61 eller anna.bjureus@lansstyrelsen.se.

Villkor för LOVA-bidraget

Villkoren för att få LOVA-stödet för strukturkalkning i Värmland är, i stora drag, att man har minst 20 % ler, använder särskild strukturkalk, har rätt mängd (ca 5 ton/ha), snabb och effektiv inbrukning i jorden, och att man lämnar okalkade referensrutor i fält. Om du har frågor bidraget och villkoren kontakta Bengt Epperlein på kalkningsförbundet, eller Henrik Wapen handläggare av LOVA på Länsstyrelsen Värmland.

Ansök här

Gå in på kalkningsförbundets hemsida för att göra din ansökan http://www.kalkningsforbundet.se/strukturkalkning

Johan Rydberg
Styrelseledamot LRF Värmland, 0703-19 97 00 eller johanrydberg@icloud.com