Först på agendan hade vi slutplanering inför "Kommungruppslyftsdagen" på Kil Arena den 27 april.

LRF Ungdomen och Väse lokalavdelning var inbjudna och anslöt sig under eftermiddagen. Vi startade tillsammans med dem planeringen av vår kommunikationsplan/strategi. Inbjuden var också från LRF riks kommunikationschef Olle Eriksson.

Dagen avslutades med en trevlig middag tillsammans.

På fredagen hölls styrelsemöte med bl a konstituering av styrelsen, ekonomi och medlemsantal, diskussioner inför riksförbundsstämman, livsmedelsstrategin och skogsstrategi.

Vi gick även igenom och reviderade verksamhetsplanen som är ett viktigt dokument som vi har med oss under hela året och reviderar efter behov.

Kikki Ahlstedt Karlsson
Styrelseledamot LRF Värmland, kifab64@gmail.com