Många är de yrkesgrupper som dignar under kontroller, rapporter och certifieringssystem. Det gäller i det offentliga såväl som i näringslivet och inte minst i lantbruket.

Jag brukar kalla det för administramöban - den förökar sig genom delning …

Med styrsystem som bygger mindre på kontroll, och mer på ansvar och tilltro till medarbetarnas professionalitet och förmåga att leda sig själva får man sannolikt större arbetsglädje, mer initiativförmåga, ökad innovativitet och mer och bättre verksamhet och nyttoproduktion. Ganska självklart egentligen men inte så till den grad att det åtgärdas förrän nu när det offentliga börjat få ordentligt svårt att klara produktionsförväntningarna. Förväntningarna på skola och omsorg ökar mer än vad resurserna gör. Man måste låta läkarna operera och lärarna undervisa. Därutöver är det svårt att rekrytera ny personal, det börjar råda arbetskraftsbrist i många yrken.

Jordbruksverket far runt på sin förenklingsresa. Det är bra. Många regler har lättats. Ännu så länge upplevs inte detta av de flesta bönder. Den samlade bördan av regler och certifieringar och kontroller är massiv. Förändrad jordbrukspolitik innebär att regler snarare byts ut än tas bort. Jordbrukskommissionären Hogan aviserar också regelförenklingar snarare än en stor omvälvande översyn till 2017-2018. Det är hoppfullt. Det behövs en tillitsreform även i det gröna näringslivet.

Det behövs mer frihet under ansvar både i jordbruket och i skogen. Det är dock inte allt som talar i den riktningen.

Myndigheter som arbetar med kontroll och tillsyn mer än nyttoproduktion till den enskilde bör nog se på ett särskilt sätt på det här med tillit. Att ge medarbetare stora befogenheter och ”tillit” ger dem också kraftfulla verktyg att i ”allmänintressets” namn driva egna kampanjer för egna agendor gentemot enskilda medborgare, verksamheter och företeelser. Här bör tillitsreformen riktas utåt och medarbetarna snarare ges tydliga instruktioner att deras arbete handlar om att hantera avvikelser och service för att saker ska bli så rätt som möjligt snarare än generell misstro och processer.

Jag tänker på den förändring som skett i Skatteverket. Från att tidigare ha varit en illa ansedd myndighet rankas de nu högt för service och vilja att hjälpa till så medborgare och företag enkelt kan göra rätt, det är nästan roligt att betala skatt …

”Att brinna för myndighetsutövning”, det var ett av kriterierna när tjänsterna annonserades ut till den kortlivade Djurskyddsmyndigheten.

Jag är osäker på om det var det som avsågs men i den bästa av världar är det synonymt med hög servicenivå till medborgare och verksamhetsutövare och vilja att hjälpa till så att det är lätt att göra rätt och att ha en utvecklingsiver som ledstjärna.

Sånt tänker jag på efter ett par övningar med Länsstyrelsens insynsråd. Det får bli mitt Kartago tror jag. ”För övrigt anser jag att …

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, 055414900@telia.com