LRF Värmlands stämma genomfördes onsdagen den 23 mars i Forshaga Folkets hus. Lars-Johan Lander, Väse, valdes in i styrelsen efter Elsa Lund Magnussen, Karlstad, som avböjt omval. Patrik Ohlsson omvaldes som ordförande.

Anders Wiklert, Kristinehamn (ej närvarande), Karl-Axel Ström, Borgvik, Britt Marie Nordqvist, Ekshärad (ej närvarande) och Nils-Erik Nilsson, Värmlands Nysäter, erhöll LRFs högsta regionala utmärkelse silvernålen.

Årets lokalavdelning gick till Vike LRF-avdelning.

Peter Edqvist och Olof och Ann-Louise Berggren erhöll stipendium ur Ingrid och Gustaf Linders minnesfond (tema trav).

Karin Perers, ordförande Mellanskog, var inbjuden som stämmotalare. Panelsamtal med tema skog och bioekonomi genomfördes.

18 motioner behandlades under stämman. Stämman beslutade att sända fem motioner vidare till årets riksförbundsstämma i maj.

Gör om och gör rätt i strandskyddet >>

Fuska inte med intrångsersättningen! >>

Arbetsgivaravgifterna måste sänkas >>

LRFs arbete i vargfrågan >>

Klövviltets ekonomiska effekter >>