I en dom i Mark- o miljödomstolen i Nacka gav markägaren i Sörmland ca 48 miljoner för ett i vattenskyddsföreskrifterna inskrivet förbud mot potatisodling på 48 ha i tertiär zon.

I detta fallet hade Eskilstuna kommun i skyddsföreskrifterna inskrivit ett förbud i tertiär zon, vilket domstolen menar ”går utöver Naturvårdsverkets föreskrifter”. Kommunen hävdade alltså allmänna hänsynsreglerna, men glädjande nog valde domstolen att inte gå på kommunens linje.

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se