Många enskilda markägare har redan fått frågor från Länsstyrelsen och två av dem har föreläggande om att söka tillstånd för sina anläggningar.

Därför genomförde LRFs kommungrupp ett möte med vattenverksamheter i fokus.

– Som mest hade vi 45 kraftverk i kommunen – det var positiv utveckling det! sade ordföranden Kjell Olsson.

Många är idag oroliga för konsekvenserna, både för den egna ekonomin då tillståndsprövning och åtgärder är mycket kostsamma och i dagsläget är det den enskilde som förväntas bära hela kostnaden. Men det handlar också om bygdens attraktivitet.

– Det är många som är berörda utan att veta om det. För vad kommer de boende runt sjöarna säga när det plötsligt bara blir en liten lerpöl kvar i mitten? De här fördämningarna har skapat en attraktiv boendemiljö sedan hundratals år tillbaka som man nu vill riva ner, säger Erik Evestam från LRF.

Riksdagen har meddelat regeringen att det krävs en ny ordning när det gäller tillståndsprocess och bördefördelning. Det är en stor framgång för det arbete som enskilda, vattenkraftsföreningar och LRF gjort.

– Nu gäller det att få verkstad i det här också. Annars kommer det få orimliga effekter för många enskilda människor på landsbygden, avslutar Erik Evestam.

Läs mer om LRFs vattenarbete här >>