Stämmomotionerna ”tröskades” igenom och vi funderade på om riksförbundsstyrelsens svar var fullödiga eller om något måste läggas till eller dras ifrån. Självklart granskade vi svaren på Värmlands fem motioner lite extra. Årets motioner handlar om vargen, klövviltets ekonomiska effekter, strandskydd, arbetsgivaravgifter och intrångsersättningar.

I stort sett är vi nöjda med svaren, även om vi kommer att yrka på några tillägg. Utsedda till att åka på årets stämma är förutom Patrik Ohlsson; Kikki Ahlstedt Karlsson, Erik Gustafsson och Catarina Nilsson.

En annan av årets viktigaste LRF-händelser; den värmländska livsmedelsstrategin som presenterades för några veckor sedan analyserades ytterligare. Strategins mål är att verka för ett lönsamt, enkelt och roligt jordbruk i Värmland. De organisationer som har tagit fram strategin (HS, LRF Värmland, Länsstyrelsen och NIFA) kan sedan koppla egna handlingsplaner som bilagor till livsmedelsstrategin för att stärka den. Ansvariga från LRF är Patrik Ohlsson och Janne Landström.

Ytterligare frågor som dryftades under mötet var bl a Kommungruppslyftet, Smaka på Värmland, Plöj-SM (LRF Ungdomen), Integrationsprojekt i Hagfors och de numera obligatoriska vilt och rovdjursfrågorna …

En intensiv mötesdag avslutades med att påminna om det kommande telefonmötet på torsdagen.

Catarina Nilsson
Styrelseledamot LRF Värmland, remmenegard@telia.com