Värdiga pristagare 2016 är Gällserud Gård AB som ägs och drivs av Tomas Eriksson och Olle Nilsson. Priset delas ut av LRF Värmland och Värmlands Nötköttsproducenter.

Motiveringen för Gällserud Gård lyder:

"Ett gott skratt och ”det ordar sig- mentalitet” kombinerat med realistiska kalkyler både gällande ekonomi och tidsåtgång, ett genuint intresse av att utveckla och testa nytt samt förmåga att lyhört snappa upp idéer både från rådgivare och kolleger gör att framgångssagan Gällserud Gård troligtvis bara börjat!"

Ett stort grattis!

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, jenny.nilsson@lrf.se