Den pågående diskussionen om tillståndsprövningen har gjort intryck i förhandlingen och därför signaleras nu ett enklare regelverk.

I dokumentet står bland annat att Sverige ska ha moderna miljökrav men att prövningen ska utformas så att det inte blir onödigt administrativt och ekonomiskt betungande för den enskilde.

Reglerna för omprövning av vattenverksamheter som vattenkraftverk och dammar bör förenklas så långt det är möjligt med hänsyn till behovet av att säkerställa en hållbar utveckling där våra vattenresurser inte kan betraktas som vilken resurs som helst.

Ekonomiskt signaleras att fastighetsskatten på vattenkraft sänks till samma nivå som för de flesta övriga elproduktionsanläggningar, det vill säga 0,5 %.

Å andra sidan ska vattenkraftsbranschen fullt ut finansiera de kostnader, för till exempel omprövning av verksamheter, som gör att Sverige lever upp till EU-rätten och dess krav på vattenverksamheter. Detta ska ske utifrån den fondlösning som tidigare diskussioner tagit fram som innebär att alla verksamheter betalar en del av sin omsättning till en miljöfond som sedan bekostar åtgärderna.

Överenskommelsen finns i sin helhet här >>

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se