Säfflebygdens lokalavdelning ville i en motion till regionstämman förenkla upplösande av samfälligheter. Anledningen är att tusentals gamla samfälligheter inte längre är relevanta, men att de ändå ligger kvar och begränsar annan markanvändning. Samtidigt kan de vara svåra att upplösa eftersom alla berörda fastighetsägare behöver vara överens.

Motionen resulterade i en skrivelse där riksförbundsstyrelsen frågas om hur den jobbar med frågan och hur man skulle kunna jobba för att skapa förenklinga på detta område.

Skrivelse till riksförbundsstyrelsen >>