Järnvägen Oslo-Stockholm är viktigt ur många aspekter. Så viktig att Handelskammaren i Värmland och Mälardalen genomför en enkät bland sina respektive medlemmar. Jag ägnade den lite tid igår. Inbjudan till en dag på temat har också kommit. LRF kommer att medverka.

I enkäten var det frågor om hur man använder banan. Godstransporter? Pendling? Affärsresor? Hur många anställda har verksamheten? Var är den belägen? Tillverkning, handel eller tjänsteproduktion?

Det fanns ingen ruta för ”all of the above”. Heller ingen ruta för ”all over the place”. Det är ju det som är de relevanta svaren för oss 5 600 medlemmar i LRF-Värmland.

Så är det med infrastruktur för våra verksamheter och vår vardag. Vi ska ha insatsvaror levererade, reservdelar från Tyskland och virke och mjölk och kött utskeppat. Vi ska själva resa på möten. Våra familjer ska ta sig till arbete, skola och fritidsaktiviteter.

Så är det för våra landsbygdsföretag och alla våra kollegor i hela landet. Det handlar om mer än frakter och affärsresor. Våra bygder och den verksamhet som bedrivs där, som understödjer all annan verksamhet i landet med råvaror från skog och jord och vatten men också gruvor, dess leveranser kommer endast till staden och industrin om det finns familjer som har fungerande vardag och meningsfull fritid där på platsen eller lätt att ta sig till det.

Med det sagt så är det viktigt att järnvägen Oslo-Stockholm, och för den delen Torsby-Kil, inte bara är till för godstransporter mellan stora terminaler och för pendlare och affärsresenärer mellan de stora orterna.

Existerande hållplatser är utvecklingsbara småorter när Sverige växer. Att värna dem är att värna utvecklingspotentialen i Värmland till en väldigt låg kostnad. Att lägga ner är att ta ett väldigt stort ansvar för kapitalförstöring i bygder där fastighetsvärden undergrävs och familjers liv vänds upp och ner.

Att värna den finmaskiga infrastrukturen är oerhört viktigt för de familjer som är förutsättningen för ett levande Värmland och för en positiv utveckling och omställningen till ett fossilfritt samhälle med jord och skog som viktiga motorer för ekonomin.

Lägg inte ner. Bygg ut. Det måste vara Region Värmlands direktiv till Värmlandstrafik. Jag förutsätter att nästa veckas beslut kring tågstoppen utgår ifrån det.

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, 055414900@telia.com