Man tar sig för pannan vad gäller bådas syn ett av fundamenten för en rättsstat och en demokrati, äganderätten, och synen på de 330 000 privata skogsägare som alla gör olika på sina fastigheter och skiften. Ett lapptäcke av variation med en medelareal om ca 2 ha där virkesförrådet är dubbelt så stort som för hundra år sedan och många arter som haft det svårt faktiskt ökar i antal.

LRFs arbete med äganderättsfrågorna har aldrig varit viktigare, det blir mycket tydligt. Att det också är viktigt för Värmlands ca 15 000 skogsägare står allt klarare. Bombmurklor i Ölme, lavskrikor i södra Norrland och avverkningsförbud utan möjlighet till ersättning för familjer som skött skogen i hundra år, och bisarra krav på småskaliga vattenkraftverk och dammar som funnits i många hundra år är exempel på det absoluta och påtagliga hot mot ägande- och brukanderätt som nu finns i stat och myndigheter. För arbetet att åter stärka dessa rättigheter behöver fler vara med och stötta.

I höst kommer skogen och äganderätten vara tema på flera aktiviteter som LRF arrangerar. Nu dras också en kampanj med rubrik, ”Det goda ägandet” igång. Att någon äger innebär ansvar och intresse att vårda och förbättra. Att bo mitt i sitt ägande är en viktig garant för att man också vill att det ska vara trevligt att vistas där. Det är ett samhällsintresse med en stark äganderätt, en stark rätt att disponera det man äger. Det är utgångspunkten. Det har varit en av grundstenarna i den förvaltningstradition vi haft i Sverige i många hundra år. Tilliten hos de självägande bönderna att staten inte krånglar för mycket med dem. Nu behöver den självklarheten befästas.

Det är viktigt för tilltron till demokratin och för det gröna näringslivets möjlighet att bidra till den omställning av samhället bort från oljeekonomin som alla riksdagens partier är överens om är nödvändig. Det ska LRF se till. Du och din granne är viktiga i det arbetet. Du, din granne och era fastigheter och ert brukande.

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, 055414900@telia.com