Jag vet en bättre grej. Ta jägarexamen. Jaga olika sorters varelser på riktigt. Gör nytta för faunan och naturen och skaffa dig själv mat. Vilken grej va!? Borde finnas potential för många hundra tusen nya jägare i Sverige efter denna sommar.

Eller orientering med karta och kompass. Borde vara läge att värva folk till att lära sig om terräng, stock och sten snarare än asfalt och betong och navigering utan satelliter.

Det finns mer spännande grejer där ute om du vill. Gott är det också. Blåbär. Lingon. Kantareller och den exklusiva tryffeln. Kanske till och med skulle kunna få ut Pokémonjägarna från Östermalm om de fick vittring på det.

Ni är välkomna ut i min och 330 000 andra privata skogsägares varierade marker. Här finns en variation i färg och form, vatten, jord, berg, skog och ängsmarker och en rikedom av arter, figurer, filurer, som vida överstiger fantasin hos världens samtliga spelutvecklare.

Vår gästfrihet är stor. Men vi är samtidigt bekymrade. Det har skett en förskjutning i förståelsen hos människor som är oroande. Mitt och ditt, integritet, varsamhet med och respekt för andras bo, försörjning och egendom. Vi har sett det under en lång följd av år att folks attityd till dessa grundläggande förhållningssätt till vår nästa urholkas. Av enskilda, men också av det allmänna, stat och myndigheter.

Under sommaren har media rapporterat om Pokémonspelare som väcker folk och kräver att få komma in och fånga en figur i deras badrum, om hoper av människor som stormar låsta offentliga byggnader för att det finns Pokémons i receptionen. Det har skrämts kor på en strand i Halland av Pokémon jägare till den grad att de senare sprang om kull en äldre herre som förolyckades. Det är sorgligt, galet och bedrövligt.

Under många år har bönder fått se sin mark ockuperad av illegala bosättningar, sk bärplockarläger, med litet stöd för avhysning och upprensning. Att stjäla julgranar är ingen obetydlig och bagatellartad företeelse när det handlar om värden för många tiotals miljoner varje år. Med stöd av artskyddsförordningen fråntas folk sin försörjning utan ersättning.

Nu talas det om att människor har långt till skyddade marker. Ja det kan man sannerligen hålla med om. Det är långt till att ägarna ska känna ett gott skydd för sitt brukande och ägande. Det allmänna medvetandet urholkas. Det återspeglas i uttalanden från politiker, från utredare kring skogslagstiftningen, från tjänstemän på myndigheter som tycker att en skogsägare kan låna pengar om han behöver det när hans försörjning tas ifrån honom som skogsbrukare, och det återspeglas i hur folk beter sig när de jagar hittepå figurer med sin mobiltelefon.

Äganderätt är ett av fundamenten för en rättsstat. Att känna trygghet i att man råder över det som man lägger arbete och engagemang på och som banken vill ha ränta och amorteringsbetalning för är grunden för att vi ska ha ett aktivt skogs- och lantbruk och engagerade företagare oavsett bransch.

LRF förstärker sitt äganderättsarbete. Värnandet av det är angelägnare än nånsin. Den 8e september har vi extra fokus på frågorna kring äganderätt i skogen på en temakväll på Selma Spa i Sunne. Kom dit. Viktigt!!

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, 055414900@telia.com