Gunnar Linden, naturvårdsexpert på LRF Skogsägarna, redogjorde för hur artskyddsförordningen kan slå mot enskilda fastighetsägare.

– LRF driver idag ett antal principmål, i Värmland har vi ett principmål som berör bombmurklan där man i dagsläget har förbjudit markägaren att avverka sin skog, utan någon som helst ersättning. Norr över driver vi ett fall där lavskrikan pekats ut och där markägarna inte heller får avverka, säger Gunnar Linden.

LRFs uppfattning är att det som är skyddsvärt det ska staten betala för och man ska därför som markägare få ersättning, idag försöker myndigheterna få ”tillgång” till marken gratis.

– Dessutom ska man komma ihåg att det är markägarna som skött skogen som skapat många naturvärden, just genom skötsel, men frågan är vad det ger markägare för incitament att sköta sin skog när det kan kosta han/henne ett antal 100 tusentals kronor, säger Gunnar Linden.

Mellanskog, LRF Konsult och Studieförbundet Vuxenskolan fanns också på plats under kvällen.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se

LRFs expert: Bara början på inskränkningarna – reportage på lantbruk.com 160909 >>