Det var en motion från Grava-Nor-Segerstad till LRF-stämman i våras som resulterade i att LRF-avdelningarna i Vänerbygdens älgförvaltningsområde bjöds in till en viltkväll.

Gunnar Botström från Skogsstyrelsen guidade oss till ett fältförsök där vi kunde göra jämförelser och verkligen kunde se vilken skada framförallt älgen hade gjort. Innanför viltstängslet har björk och även rönn haft en mycket god utveckling, medan lövet är totalt nedbetat på utsidan och frösådda tallplantor för en tynande tillvaro. Gunnar konstaterade att det med den älgtäthet man har i området inte är någon idé att försöka etablera tall här.

Maria Falkevik från Länsstyrelsen berättade om äbin och om hur man skall använda informationen. Tanken är att inventeringen i fortsättningen skall ske kontinuerligt och att den, tillsammans med bl a älgobs och spillningsinventering ger viktig information för att bedöma läget för förvaltning av älgstammen och tilldelning inför jakten. Vi konstaterade att även kronhjorten börjar etablera sig i Värmland och att det är viktigt att vi redan på tidigt stadium får till en rimlig förvaltning av hjort.

Kvällen avslutades i Segerstads församlingshem, där diskussionen fortsatte och LRFs viltansvarige Janne Landström summerade kvällens intryck och vi deltagare var överens om att vi fått nya viktiga kunskaper och information med oss hem.

Catarina Nilsson
Ordförande Säfflebygdens LRF-avdelning och styrelseledamot LRF Värmland, remmenegard@telia.com