Vad händer när ena parten flyttar in till sin sambo eller att de köper ett nytt boende till sig själva? Jag önskar att min artikel nedan kan nå åtminstone några av er som är i behov av information om sambolagens potentiella gissel.

Jag och min sambo ska köpa hus. Vi har två barn gemensamt och när vi var på banken för att prata lån rekommenderade de oss att prata med en jurist då vår situation inte är idealisk rent juridiskt. Vad kan hända?

Vilken klok banktjänsteman ni träffade, alla banktjänstemän och mäklare borde i samma situation rekommendera detsamma. Den största och mest uppenbara risk ni har är att någon av er avlider. För att konstatera det uppenbara. Men även rent juridiskt är det alltså detta som är den största risken. Sambor ärver ju som bekant inte varandra. Inte en krona. Att sambor skulle ärva varandra är en vanlig missuppfattning som verkar vara oerhört svår att bli av med. Men åter igen, man ärver noll och intet. Så, vad händer?

Barnen ärver den avlidne sambons alla tillgångar, däribland 50 % av huset. Här kommer man behöva lösa ut barnen ur huset, det vill säga ta över lån och betala fastighetens halva värde, för att kunna bo kvar. Dessutom är man nu ensam med de kostnader som följer med huset. Sambons alla tillgångar är ju barnens och hålls på ett överförmyndarspärrat konto till den dag de fyller 18 år. Det här är ingen rolig situation och sannolikt är att man kommer att behöva sälja huset och flytta mitt uppe i allt annat.

Det här är lätt att undvika helt alternativt mildra effekten av. För att undvika helt: gift er. Gifta ärver varandra till 100 % i det fall de bara har gemensamma barn. För att mildra effekten: upprätta ett testamente genom vilket ni testamenterar 50 % av det ni äger och har till varandra. 50 % är max då man enbart är sambo och har barn. Komplettera detta med ett låneskydd, en försäkring den bank ni upptar huslånet i kommer att kunna erbjuda er. Med hjälp av detta kommer banken att kunna skriva av den avlidnes andel av lånet på fastigheten.

Oavsett vilket – agera. Låt det inte bero utan se upprättande av ett eventuellt testamente som ytterligare en nödvändig kostnad i och med husköpet. På samma sätt som pantbrev och lagfartskostnad. På samma sätt som nya tapeter till det slitna vardagsrummet. Bara gör det. 

Daniel Mattsson
LRF Konsult, Karlstad, 054-
17 74 03, Daniel.Mattsson@lrfkonsult.se

www.lrfkonsult.se/