Det har åter varit några tragiska vargangrepp igen på får i vårt län. LRF Värmland kan inte själva ansöka om skyddsjakt på varg då vi inte själva är sakägare. Men vi hjälper gärna en drabbad ägare eller en granne till den drabbade med att ordna en ansökan. Vid ett rovdjursangrepp "larmas" djurägare i närheten av Länsstyrelsen via rovalert. Denna tjänst anmäler ni er till via Länsstyrelsens hemsida. LRF finns och kan vara med och stötta drabbade på olika sätt, både rent psykiskt men också med erfarenheter från liknande fall med tips.

Rapport från Vilfförhandlingsdelegationen,VFD, 13 september

Vi fick information om läget i licensjaktarbetet för varg och lo. Björn blir det ju som bekant inte jakt på då Länsstyrelsen tycker att det rättsliga bevisläget är svårt. Vad gäller vargjakt kommer det förmodligen att fattas beslut om detta den 29 september.

Det finns fortfarande pengar att söka till skyddsväst för hund mot vargangrepp, sista ansökningsdag är den 30 september.

Länsstyrelsen håller nu på med ett projekt där de kollar äldre rovdjursavvisande stängsel för att se hur de står sig och om man kan finna svaga punkter som återkommer på stängslen. Hittills har man tittat på 100 stängsel.

Vi fick också lyssna till Maria Hörnel-Willebrandt, chef för enhet viltanalys på Naturvårdsverket, NV. Hon berättade om viltstrategin där de delat upp den på fem punkter som är:

  • Främja brukandet av vilt på olika sätt, se viltet som en resurs. Tex enklare att sälja viltkött mm.
  • Förebygga skador av vilt och rovdjur.
  • Förutsägbar förvaltning, långsiktighet i det som bestäms.
  • Kvalitetssäkrad förvaltning genom bra forskning.
  • Samarbeta mera aktivt med andra länder.

Hon vill också jobba mot en fortsatt regionalisering och där man i en framtid tar viltvårdsbeslut lokalt och forskning beställs av NV.

NV vill gärna ha in förslag på områden som vi vill se på forskning, så tänk till och skicka in förslag till dem. Om ni vill kan ni skicka förslagen till mig så skickar jag dem vidare.

Vad gäller rovdjur såg hon två olika sätt att jobba på för att få till en förvaltning och den ena är ett större samarbete med Norge och Finland. Det är ju egentligen samma stam vi förvaltar och då skulle den också kunna skötas så. Det andra sättet hon såg är det vi pratat om tidigare att försöka dra ut vargen ur art- och habitatregistret genom att en expertgrupp kan påvisa att arten inte längre är hotad.

Länsstyrelsen anordnar ett dialogmöte om vilt i Värmland i morgon lördag den 17 september i Sunne.

Erik Forsberg
Styrelseledamot LRF Värmland, forsberg_erik@hotmail.com