Med under kvällen kommer två jurister, en auktoriserad lantbruksvärderare tillika skogsingenjör samt en affärsrådgivare tillika ekonom att vara. Alla auktoriserade generationsskiftare. Vi har även bjudit in Handelsbanken, Länsförsäkringar, Mellanskog och Skogskvinnorna. En väldig massa kompetens på ett och samma ställe. Och det behövs.

För ett lyckat generationsskifte är samarbete och god kommunikation avgörande, i alla led och mellan alla inblandade. För ingen kan allt.

Som jurist sitter jag på en liten bit i ett 1 000-bitars pussel, 900 pusselbitar bidrar våra kunder med. De består oftast av år av funderingar, av att invänta rätt ögonblick, av relationer, av att känna, hoppas, önska och vilja.

De pusselbitar vi bidrar med fogar förhoppningsvis de 900 övriga bitarna samman. Frågor som syskonrättvisa, vad man kan och inte kan göra ur ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv, värden och skatter gör ofta att man får lite tydligare ramar att röra sig inom. Ibland står det helt klart att vissa alternativ inte är några riktiga alternativ och sakta men säkert utkristalliseras oftast en lösning som förhoppningsvis gör samtliga parter nöjda och trygga med sina beslut.

Vi tror och hoppas att vi kan ge er en bättre känsla för de ramar man klokast håller sig inom och vad som är värt respektive inte värt att lägga ner allt för mycket tankeverksamhet och emotionell energi i. Renodla tankarna och ta er vidare, närmare ett lyckat generationsskifte.

Gården byter ägare kommer att hållas torsdagen den 10 november på Clarion Plaza i Karlstad kl 18.30.

Anmälan görs via vår hemsida under gården byter ägare >>

Hjärtligt välkomna, vi ser fram emot att träffa er!

Sara Hjalmarsdotter Gund
Jurist LRF Konsult, Sara.HjalmarsdotterGund@lrfkonsult.se