Han är en av våra erkänt duktigaste företagare med en omfattande verksamhet sedan 40 år. Byråkratin har växt exponentiellt när verksamheten växt linjärt. Regler är regler och ett datum i datorn är verkligheten, inte det som faktiskt hände i lagårn. Det kostar som sagt en årslön.

Både bonden och konsulten är såklart bedrövade. Mest av allt är faktiskt bonden bedrövad över att den unge person han lyckats väcka ett intresse för lantbruk hos nu tvekar att ge sig in i denna bisarra bransch. De hade kommit överens om att ynglingen skulle köpa en av den väl överårige lantbrukarens gårdar och en mindre besättning av honom förmånligt för att komma igång på ett bra sätt. ”Han är den bäste jag har haft till hjälp här under 40 år!” Efter att ha hört om hur byråkratin berövar bonden hela hans lön, för ett fel som inte finns annat än som en siffra i ett dataprogram, då överväger han att bryta den muntliga överenskommelsen och fortsätta med sitt hantverksyrke, reglerade arbetstider och en inkomst som faktiskt är att lita på den 25e varje månad.

Byråkratin är en hydra där det växer ut nya armar och huvuden för varje som huggs av. Den stryper entusiasm och företagsamhet. Det kan handla om bagateller eller stora pengar. Många är de lantbrukare som i dagarna får brev från länsstyrelser och jordbruksverk med innehåll av olika slag och med olika grad av begriplighet och godtycke, och därtill olika grad av proportionalitet vad gäller straff i förhållande till de gruvliga brott som begåtts. Årslöner i uteblivna ersättningar för nåt jävla trams.

Själv fick jag och en av gårdarna jag köper kalvar ifrån likalydande brev förra veckan om en kalv som enligt jordbruksverkets dator varit på båda ställena i sju dagar i november förra året. Vi anmodades att svara med vändande post vad som var korrekt. Det kunde vi lätt konstatera och besvara men till en kostnad av fyra gånger brevporto till och från myndigheten, handläggare på länsstyrelsen som skriver och skickar brev och sedan läser och ändrar i systemet, en timmes jobb för mig och en timme på den andra gården. Så håller det på. Trams och kostnader i många led. Ingen har skapat ett enda värde för vare sig skattebetalarna eller konsumenterna. Men det har ju förvisso fött ett antal byråkrater …

Vi står inför en gigantisk generationsväxling i svenskt lantbruk. Medianåldern på landets bönder är i trakterna av 60 år. När unga duktiga människor väljer att vända på klacken, trots att ena foten redan är inne och man erbjuds en förmånlig väg in, och lämna branschen för att krånglet är så omfattande och de byråkratiska riskerna för stora då har vi verkligen problem. Det är nånting sjukt i konungariket Sverige. Det finns sannerligen saker för LRF att jobba med.

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, 055414900@telia.com