Turismen går om skogens exportvärde?

Vi har en unik och exotisk landsbygdsmiljö för människor som inte bor i Sverige. Så börjar Leif Öster sitt föredrag. Han är skogsägare och naturturistföretagare. Han beskrev hur Mercedes-hygget hade utvecklats sig. Dvs hur mycket virke som åtgår för att köpa en ny Mercedes. 1955 behövdes 200 kubikmeter björkmassa, idag 5 ha. Vi måste bli bättre på att ta betalt för något som vi tycker är naturligt. De bästa i branschen tar betalt före, under och efter vistelsen. I Yellowstone NP hade varje investerad statlig dollar genererat 16 dollar i lokal ekonomi.

Vi lever i ett land med hög säkerhet. I México är områdena som man kan resa i undantaget och i det stora flertalet skall man inte resa i överhuvudtaget.

Leif framhöll att vi i Sverige har en fantastiks möjlighet att bli ett naturturistland, skogsägaren kommer att ta betalt för smart naturvård i framtiden.

Pär Lärkeryd, Norra skogsägarna berättade om Norrskogs nya affärsmodell. Den ska visa vad som ska göras i skogen 10 år framåt och kassaflödet under tiden. Man kan också välja olika inriktningar i affärsmodellen för att den ska passa för de olika intressena. T ex om man vill ha skogen som ett långsiktigt sparande och ta ut pengar ur den senare eller om man vill maximera det ekonomiska uttaget omgående. Man kan också välja modeller med t ex kontinuitetsskogsbruk eller mera miljöavsättningar.

Lars Johan Lander
Styrelseledamot LRF Värmland, landerslantbruk@gmail.com