Arbetet fortgår med bl a villkor och områdesindelning för det nationella stödet. Det berör många, om än inte alla, lantbrukare i Värmland.

I länken kan man i efterhand ta del av den sändning som gjordes i onsdags där Håkan Nilsson, ordförande i Jämtland och Gunilla Kjellson ordförande i Västernorrland, pratar om detta.

Se sändning från infomötet om stödområdesindelningen i efterhand >>

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, 055414900@telia.com