Länsstyrelsen redovisade att de hade 45 miljoner till reservat för nästkommande år. Vi påvisade att det tog lång tid att få ut ersättning för intrånget som reservatet utgör till markägarna, i bästa fall två år.

Reservat som är bildade sköts undermåligt och det finns ibland inga skötselplaner, det framkom att mer resurser skulle komma. Men prioriteringen låg på nybildandet av reservat, vilket vi tyckte var en underlig prioritering. Det vore naturligt att man kunde sköta och visa upp redan bildade reservat.

Ett projekt har startat som kallas grön infrastruktur, där målsättningen var oklar och vi fick en bild av att Länsstyrelsen efterfrågar hjälp från LRF och andra aktörer i de gröna näringarna med att hitta och utveckla detta. I stora drag innebar projektet att man skulle knyta ihop olika lokaler (naturområden) med varandra och just nu hade man fokus på planlagt område.

Lars Johan Lander
Styrelseledamot LRF Värmland, landerslantbruk@gmail.com