Henrik Nisser, ekologisk nötköttsuppfödare berättade vad han som lantbrukare gör för att minska gårdens påverkan på vattnet, bl a ska dräneringen förbättras. Henrik framhöll också att gården har lönsamhet och är en viktig faktor för att kunna göra olika miljöförbättrande investeringar.

Karin Hilmér, grisbonde från Mellerud och tillika ordförande i Dalbergsån/Holmsåns vattenråd, manade att se möjligheter med övergödningen då många åtgärder går hand i hand med förbättrad lönsamhet.

Karin har medverkat till ca 1 miljon kr i statliga medel har hamnat på Dalboslätten i investeringar som förbättrat både miljö och konkurrenskraft.

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se