Ämnen för veckan: Riksvalberedningen, KOMET, Frivillig naturvård, Vi och vår excellenta personal, Länsstyrelsens insynsråd.

Var och vad, med vem och hur, variationen är stor på de frågor vi hanterar i LRF. Förra veckan handlade det om möte kring hur vi kommunicerar om fotosyntesens nyttoproduktion, möte med Konsum Värmland om samarbeten, möte med våra lokalavdelningars ordföranden/styrelser, möte i LRF Värmlands styrelse, utskottet för företagandets villkor sammanträdde och på kontoret hade vi besök av Glava-Stavnäs-Högeruds avdelning.

Veckan före det samrådsmöte om naturvård/intrång på länsstyrelsen, möte med Värmlandsbänken om skog, bioekonomi och de bekymmer vi ser med inskränkningar i brukandet. Därutöver möte med Länsförsäkringar, och LRF Konsult om samarbete. Samt med Studieförbundet Vuxenskolan, som ju är en viktig resurs för oss i våra avdelningar och kommungrupper, ja i hela LRF. Just det, det har ju varit videokonferens om viltfrågor med alla regioner och LRF-riks. Äganderättsmöten. Konferens om Skogsriket. Skriva remissyttrande om länets arbete med de sk miljökvalitetsmålen. Bioekonomi. Bioekonomi. Bioekonomi.

Vårt mantra. Säg efter mig; Bioekonomi. Vägar. Kraftledningar. Annonser från Karlstad Energi som ska hanteras så det blir nåt positivt i slutändan. Planering för möte med LRFs medlemschef och skogsdirektör i Karlstad. Planering för kommande årsmötessäsong. Medlemmars glädjeämnen. Medlemmars sorger.

De flesta som hör av sig gör det med glada tillrop och inspirerande förväntan och tilltro till vårt arbete. Det är väldigt roligt. Förväntningar är bra. Elda på oss så håller vi grytan kokande.

Fortsatt fin advent önskar LRF Värmlands regionstyrelse!

/Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, 055414900@telia.com