Man kan göra det enkelt för sig och prata om Trump och Putin eller att det var dåligt plogat på ICA-parkeringen i förmiddags. Man kan också prata om sånt man själv är extra engagerad i och kan mycket om och som folk flest har åsikter om. Åsikter, men sällan så värst mycket insikter.

Maten. Skogen. Landskapet. Vattnet. Vargen. Strandskyddet. Regional utveckling. Globalisering eller lokal ekonomi. Urbanisering eller rualisering. Digitalisering eller analogisering. Eller både och.  (Rättstavningsprogrammet sätter röda streck under orden ruralisering och analogisering … det understryker i rött att vi behöver prata om dessa företeelser. Att det kommer behövas mer folk på landsbygden när vi fasar ut de fossila resurserna ur ekonomin, och att vi behöver materialisera upplevelser och nyttor). Nationella livsmedelsstrategin. Grisar med knorr på svansen. Antibiotikaförbrukning och resistensproblematik. Bekämpningsmedelsanvändning. Klimatpåverkan. Biologisk mångfald. Växtnäring. Investeringar i mejeriet i Östersund för att flytta hem tillverkningen av Arlas hushållsost. De nära 6 miljarder som ska investeras vid Gruvöns bruk i Grums i en ny kartongmaskin. Etanolfabriken i Norrköping som exportera findrivmedel till Tyskland pga märklig beskattning som gör den dåligt konkurrenskraftig i Sverige.

Det finns fantastiskt mycket att prata om som de flesta människor behöver hjälp att förstå perspektiven kring. Ta tillfället i helgen att berätta för moster Inga-Lill om hur vi med råvaror från skogen kan ersätta allt som idag görs av fossila resurser. Hur vi tar ut bara ca 80 % av den tillväxt som är i skogen idag. Hur det är ung, växande skog som binder mest koldioxid på samma sätt som med din kusin Robin 16 år som äter för ett helt kompani eftersom han växer så. ”-Vad lång du har blivit Robin! Här går det åt fotosyntes må jag säga, för att du ska kunna växa så där. Bra där! Mycket CO2 inlagrat i den kroppen. Och mycket essentiella fett- och aminosyror för att klara skolan och bygga de där fotbollsmusklerna. Vilken väldig tur att vi är så bra på att producera sånt här i bygden! Kött och mjölk, grönsaker, bär och bröd. Havregryn. Du äter väl gröt Robin!? Med lingonsylt och mjölk.”

Vi har anledning att berätta hur vi gör allt det där på ett bättre sätt än de flesta andra. Det är bättre för miljön, för djuren och för människors hälsa om mer av maten produceras här för vi använder mindre av det som kan vara problematiskt med produktionen och vi gör det för att vi använder metoder som är smartare och inte belastar djuren och odlings- och produktionssystemet så hårt, oavsett om det gäller ekologiskt eller konventionellt jordbruk. Svensk mat har t ex i genomsnitt 40 % lägre klimatpåverkan än det vi importerar. Berätta om det.

Vi behöver förklara att världen inte kommer att gå under och ekonomierna inte kommer att förtvina när oljan är slut. Vi har nämligen en fantastisk källa till att skörda kolföreningar ”out of thin air”, fotosyntesen. Vi har vattnet och marken till det. Vi här har alla förutsättningar att bli världsledande i den nya bioekonomin. Vi behöver berätta att med större cirklar i den förnyelsebara ekonomin, mer kretslopp av CO2, i virke för energi, och inlagring i brobyggen och hus, för råvara till kemisk industri osv osv. Kan vi inte bara skapa fortsatt tillväxt utan också reversera de linjära utsläpp den fossila ekonomin stått för. Vi behöver ifrågasätta vem som är det största bekymret. Klimatförnekarna eller fotosyntestvivlarna. De som tvivlar på problemet eller de som inte bejakar lösningen. Jorden och skogen har lösningen. Låt oss alla stolt berätta.

”- Farbror Bernt, lite mera glögg? Den är gjord på äppelmust från Klässbol. Skål! Trevlig helg!”

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, 055414900@telia.com