Träffen inleddes med att valberedningen i Värmland fick diskutera med övriga förtroendevalda, och därefter anslöt regionstyrelsen och personalen.

Temat för kvällen var Skog och Vilt och som särskilt inbjuden gäst pratade Anna Åman som är nationell insatsledare för skogen i LRF på nationell nivå. Annas tydligaste budskap var att lönsamhet är en förutsättning för biologisk mångfald. Hon pratade bland annat om hur skogsbruket tvingas anpassa sig till viltstammen och om vilka fördelar skogsägaren har av att vara medlem i LRF. Värmlands yta består till 75 % av skog och det finns 20 000 skogsägare i Värmland.

Studieförbundet Vuxenskolan presenterade sin verksamhet i Värmland och uppmanade LRF att utnyttja dem mera! De är vårt studieförbund och hjälper gärna till att ordna kurser eller kanske praktikaliteter kring andra arrangemang såsom mat och lokaler. De hade bland annat fixat den här träffen på ett mycket bra sätt med jättegod mat från Kils Golfrestaurang.

Vi fick också information om den kommande årsmötessäsongen. Årsmöten ska hållas mellan 15 januari till 15 februari och det är till fördel om man håller det tidigt i perioden. Motioner ska vara inskickade senast den 16 februari. I år ska alla valrapporter skickas in digitalt via lrf.se och Johan Rydberg från regionstyrelsen visade pedagogiskt hur det ser ut på hemsidan.

Övriga frågor som diskuterades var bland annat läget för ”Bombmurklefallet” och information om plastinsamlingen i länet.

Mycket surr hördes i lokalen under hela kvällen så förhoppningsvis utbyttes många tankar och idéer mellan våra LRF-are!

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, jenny.nilsson@lrf.se