Säkert känner du någon som ännu inte är medlem i LRF.

Skicka dina tips via mail till vår “bondesäljare” Torbjörn Axelsson, ange namn, adress, telefonnummer och gärna även en kort beskrivning av vad den tänkta medlemmen gör, t ex mjölkbonde, skogsägare mm.

Du får efter kontakt ett mail tillbaka med resultatet.

Torbjörn Andersson
"Bondesäljare", torbjorn.hagaborg@gmail.com eller 070-564 56 96