Att dra skall snarare förstås att dra stadigt, med tyngd och kraft, trots att det tar emot. Det där med tyngd är ofta lätt efter julhelgerna. Många är vi som har ökat på vår massa med hjälp av apelsinris och knäck. Ökad massa ger större rörelseenergi vid samma hastighet. För egen del är det just hastigheten som känns lite svår. Det är nästan så att det snarare handlar om ökad lägesenergi än rörelseenergi just nu. Ju större lägesenergi desto större igångsättningsmotstånd.

Jag tror att många känner igen sig. Det är svårt att komma igång. Ståplatta är ett känt fenomen för bilringar som inte varit i rörelse på ett tag. Ju fetare ringar desto svårare att få rull på ekipaget när det stannat. En fantastisk felsägning från mor i en familj jag umgåtts mycket med tog detta med igångsättningsmotstånd till ytterligare en nivå. ”Igångmotsättningstillstånd”. Mycket bra ord, men väldigt dålig situation. Bli inte still för länge. Som tur är har lagårn behövt mig några timmar varje dag. Så är det i den här branschen. Vi blir inte riktigt still nån gång. Vi drar. Stadigt. Håller julen rullande. Förlåt! Hjulen skall det vara.

Nu ökar vi farten igen. På gårdarna och i alla våra organisationer. I LRF Värmland är det dags för en intensiv månad i folkrörelsen med årsmöten i alla lokalavdelningar. Hoppas vi får träffa många medlemmar i engagerade samtal med kloka förslag och motioner om vad vi ska arbeta med framgent. 5 500 medlemmar som hjälps åt i selen. Bra kraft i det. Vi drar Värmland. Tillsammans.

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, 055414900@telia.com