Frågan aktualiseras tydligt dessa dagar med barnmorskan i Jönköping som inte vill förhindra graviditeter och utföra aborter. Fallet är inte unikt. Det förekommer människor på många ställen i vårt utbildningssystem som aldrig har för avsikt att utföra det som förväntas av dem. Vi känner av det även i lantbruket.

Det blir allt svårare att finna veterinärer som vill behandla lantbrukets djur. Många av de veterinärstuderande äter inte kött och dricker inte mjölk. De vill inte befatta sig med de djur som producerar mat, än mindre med de människor som har det som sitt yrke att producera mat. Däremot ockuperar de gärna utbildningsplatser för andra som skulle vilja jobba med detta ädla värv. Jag tycker det är galet och att det behöver finnas kriterier för att få antas till utbildningar, man ska helt enkelt vara beredd att utföra de jobb som följer av ens profession annars ska platsen gå till någon annan.

Kanske ska en blivande barnmorska för att ens kunna söka till specialistutbildningen först assistera vid fem aborter. Kanske ska en sökande till veterinärutbildningen först praktisera två månader som biträde hos en distriktsveterinär med löpmagsomvridningar och kalvningsförlamningar och besvärliga fellägen vid lamning och dessutom gå en kurs i praktisk anatomi i form av slakt och styckning innan man ens kan få sin ansökan giltig. Självklart behövs det folk som vill sätta lavemang på kaniner och ta bort polyper på marsvin men om man inte är beredd att skära i dött kött så tycker jag inte att man ska vara betrodd att skära i levande kött heller.

Kanske blev nu någon av LRF Värmlands medlemmar inspirerad till att skriva en motion till sin lokalavdelnings årsmöte om hur LRF ska driva frågan om antagningskrav till veterinärutbildningen. Denna vecka har årets första möten ägt rum. Kommande veckor blir det många mil i bil och en diet av smörgåstårta. Motioner från avdelningsårsmötena till regionstämman och vidare till förbundsstämman är ett av sätten man kan påverka vad LRF ska arbeta med. Gör det. Påverka. Delta i arbetet för bättre villkor och konkurrenskraft för det gröna näringslivet. Kom på årsmötet.

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, 055414900@telia.com