Humöret var på topp efter att Region Värmland bjöd på en extraordinär inledning med danssteg, sång och flöjt. Det kommer bli svårt för Skaraborgarna att bräcka det välkomnandet nästa år när de håller i värdskapet.

Sedan var det full fart. Jag drog en kort genomgång om hur riksstyrelsen för Ungdomen arbetar. Våran vision, hur och vad fokusgrupperna Intern påverkan, Företagande samt Politik och omvärld har arbetat med under året.

Själv så har jag lagt ner mest tid och arbete på Bonden i Skolan, där jag kört en genomgång av hemsidan till nästan alla av Ungdomens regioner samt till några kommungrupper och lokalavdelningar. Och det har varit jättekul att få arbeta med en utav mina hjärtefrågor.

Riksstämman för Ungdomen ser lite annorlunda ut för i år. Temat är Ung & Dum, väldigt passande då varje ungdom får höra det med jämna mellanrum. Det är nu man ska passa på, att testa nytt, provocera och göra fel. Det gör inget. Så vi provar ... så får vi se vad resultat blir.

Vi kommer använda oss av VoteIt, som är ett digitalt sätt att hålla ett årsmöte på. Flera forum med olika frågeställningar kommer äga rum samtidigt där alla fullmäktige har en chans att säga och tycka direkt på storbildsskärmen. Detta är för att en diskussion ska kunna ske under mötesgången. Antalet motioner för Ungdomen var många och genom VoteIt får vi chansen att effektivisera samtalen. Samtidigt är det viktigt att alla får chansen att komma till tals.

Den andra ändringen är att alla kommer delas in i grupper och diskutera motionerna, så även här under denna punkt ska alla få chansen till att yttra sina tankar. Under dag två samlas alla åter i plenum för slutdiskussion av motionerna.

En ytterligare punkt jag hade från riks var om framtidens prioriteringar för vad Ungdomen 2017 ska arbeta för. Under denna del pratade vi om premieeleven, företagsutveckling och eventuella kampanjer. Regionerna i Väst höll fast vid sig att premieeleven skulle vara kvar och att det har stor betydelse att kunna träffa andra stipendiater ifrån hela landet.

Vad gäller företagande så efterfrågas mera reklam om LRFs målstyrning ut till medlemmarna. Frågan är då om det inte är upp till tjänstemännen att hålla i det istället för att lägga det på Ungdomens bord? Vad gäller kampanjer, så kom det upp flera olika teman som man skulle kunna använda vid vecka 39. Men det gäller att påbörja det arbetet tidigt så att det är väl genomtänkt och ger så stor verkan som möjligt.

För nog vill vi i Ungdomen höras alltid, med det ska vara smart också. Svårt att vara ung och dum och samtidigt komma med alla lösningar. Men med er uppmuntran och vägledning från övriga LRF så kommer det gå vägen. 

Tack och hej, leverpastej!

Susan Larsson
LRF Ungdomens riksstyrelse, k.susan.larsson@hotmail.com