Det regionala rådet är en del av det Nationella Viltolycksrådet, ett samarbete mellan flera organisationer där LRF ingår som en part. Även de båda jägarorganisationerna, Länsstyrelsen, Polisen med flera ingår i rådet. LRFs roll är att bevaka markägarnas frågor och bistå med kunskap från vår bransch.

Det konstaterades på det regionala rådet att viltolyckorna i Värmland har ökat dramatiskt det sista året. Det är framförallt olyckor med rådjur och vildsvin som ökar och man ser olika förklaringar till detta. Dels beror det på väder, dels troligen på ökat rovdjurstryck som gör att åtminstone rådjuren söker sig närmare befolkningen och därmed även trafiken. Att vildsvinsolyckorna ökar är antagligen en direkt parallell till ökningen av stammen.

Vill du veta mer om viltolycksrådet eller har frågor att skicka med till gruppen är du välkommen att kontakta Jenny Nilsson, jenny.nilsson@lrf.se eller 054-54 52 62.

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige