Syftet var att beskriva situationen som den småskaliga vattenkraften befinner sig i där alltfler ägare avkrävs mycket kostssamma tillstånd för verksamhet som funnits i hundratals år. Conrad och Henrik har ännu inte fått något föreläggande om att söka tillstånd, men de är oroliga för framtiden.

- Här fanns det en damm redan på 1300-talet och det var staten som kommenderade fram den här verksamheten. Idag producerar vi runt 800 000 KWh el per år och det är en viktig del i vårat företag. Skulle vi ta bort det här så blir det dessutom ett helt annat landskap och en helt ny miljö, säger Conrad Nisser.

Christer Hedberg (tvåa från vänster på bilden ) är ordförande i VDVF:

- Nästan varje dag ringer det någon och är förtvivlad över läget de hamnat i. De måste antingen söka tillstånd för att driva verksamheten vidare eller tillstånd för att riva ut. I båda fallen handlar det om enorma kostnader som inte står i proportion till verksamhetens omfattning. Det här är oerhört allvarligt för landsbygden, säger han.

LRF anser att det är orimligt att de här anläggningarna prövas som om de var helt nya. Istället måste samhället acceptera de äldre rättigheter som verksamheten har och därefter ställa rimliga miljökrav.

Besöket uppmärksammades också av Värmlands Folkblad >>

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se