Vårens möte hölls i mitten av mars och med hjälp av input från lokalavdelningarna framfördes våra önskemål om åtgärder. Som vanligt är planeringen långsiktig, men det är mycket viktigt att vi bevakar våra intressen så att inte lantbrukets behov åsidosätts – även om åtgärderna ibland ligger flera år framåt i tiden.

Bärighetsgruppen jobbar inte med eftersatt underhåll utan frågorna handlar i princip om tjälsäkring och anpassning till dagens laster. Eftersom Värmland är ett av fem utpekade geografiska områden för att införa den nya viktklassen BK74 är även den diskussionen viktig i bärighetsgruppen.

Trafikverket i Värmland driver också som enda län i landet tillsammans med skogsnäringen projektet ”Frizon Värmland” vilket innebär att nästan inga statliga vägar stängs av i tjällossningstider – istället jobbar man gemensamt med frihet under ansvar för att vägarna ska skadas så lite som möjligt. Både Trafikverket och åkarna tycker att Frizon fungerar mycket bra.

Kontakta Jenny Nilsson om du vill veta mer om Bärighetsgruppen eller göra inspel angående vägar i området, 054-54 52 62 eller jenny.nilsson@lrf.se.