Det är en smått korkad inställning från landsbygdsföreträdarna. Varför inte se det som den bästa present vi kan få istället?

Landsbygden har under lång tid dränerats på resurser. Nu verkar insikten tränga in, att några smulor måste gå tillbaka, om inte kon ska gå i sin och vägra leverera de nödvändiga resurserna till städerna. Landsbygdskommittén har kommit med sin utredning och sina förslag, statsministern ger sig ut på rundresa, andra politiker hummar om överlevnad för landsbygden.

Då kan vi få skatten som ett verktyg för ”pay-back-time”. Inför den lika över hela landet. Öronmärk pengarna till kostnadsreduktioner, investeringar och utveckling på landsbygden. Det betyder att vi skulle få mer tillbaka än som försvinner från oss. Pengarna som kommer in, kommer ju i en inte föraktlig del även från andra håll än landsbygden.

Jag kan se flera fördelar för oss på landet, som dessutom spiller över och blir fördelar för hela samhället.

För det första att investeringar möjliggörs ekonomiskt, i omställningen till en biobränslebaserad ekonomi, på väg från fossilberoendet. De investeringarna kan bara göras på landsbygden, och för det behövs resurser.

För det andra att ekonomiska resurser tillförs landsbygden för långsiktig utveckling, istället för som nu allmosor under namn av bidrag.

För det tredje en ökad allmän insikt om att utan landsbygden stannar Sverige. Förhoppningsvis en påbörjad mental samhällsomställning till att se det som händer på landsbygden som närande istället för tärande.

För det fjärde att överlevnadsmöjligheterna även för städerna ökar, när vi får möjligheter att förse dem med de förnödenheter de är så beroende av.

För det femte, kan det få människor i glesbygd att minska inköpsresorna till städernas köplador, och istället gynna den lokala handeln.

Det vore väl en trevlig utveckling vi bör bejaka? Förutsatt att pengarna oavkortat går till oss, men det vore väl inte svårt att driva igenom det, i dagens politiska klimat? Då måste man förstås prata med andra som, precis som vi, vill göra smarta saker för klimatet.

Olle Göransson
Torfolk Gård, olle@torfolk.se