Alla var inte övertygade om klokskapen i att Mellanskog tre decennier senare 2011 förvärvade LRFs andel i sågverkskoncernen Setra. Att man gjorde det, vet vi nu, var både modigt och klokt. Setra är ett fint företag som generar bra avkastning till sina ägare och är en bra kund till de mellansvenska skogsägarna. Egen, om än delägd, sågverksindustri med intressanta systemlösningar som skapar värde för kunderna gör att Mellanskogs medlemmar/ägare/leverantörer får del av det förädlingsvärde som skapas.

Med fyra års målmedvetet arbete har Mellanskog rättat upp en ganska raskig balansräkning till att nu ha återställt sitt kapital så insatserna är helt täckta. Detta ger förutsättningar för föreningen att nu också visa mod och riskvilja för nya satsningar.

”Det behövs insatser i innovationsskedet för att föra de nya produkterna av skogsråvara till marknaden” sa ordförande Karin Perers i sitt inledningsanförande på föreningsstämman. ”Att skapa värde för kunden stärker betalningsförmågan till medlemmarna” sa VD Sture Karlsson. 

Under många år har Södra både betalat bättre för råvaran till sina medlemmar och dessutom kunnat betala ut mycket av förädlingsvärdet som efterlikvid. Detta tack vare en egen industri med ambitiösa satsningar på innovation. Även de stora bolagen, Billerud-Korsnäs, Moelven, Stora-Enso, Holmen och SCA m fl, förädlar mellansvenska skogsägares råvara till värden som skapar god avkastning för sina ägare.

Konstruktionsvirke och nya tillämpningar för det hos bl a Setra, liksom pappersmassa och energiråvara, kommer vara viktiga volymprodukter även framgent, men det finns mer. Jag har själv sjungit med i mantrat om bioekonomi och hur allt som kan göras med fossila kolföreningar också kan göras med förnyelsebara dito från den svenska skogen. Här finns stora möjligheter för goda idéer att generera bra pengar, högt förädlingsvärde för skogsråvara är möjligt inte bara stor omsättning och volymer.

Det är dags att en gång för alla nu kasta beröringsskräcken med innovation och egen industri för det mellansvenska familjeskogsbruket. Med en finansiellt stark skogsägarförening i Mellanskog som tar aktiv del i innovationsmiljöer som t ex Paper Province och Packaging Arena i Karlstad och Värmland och som kan delta med riskkapital och ägande vid utveckling av nya idéer skapas förutsättningar för att skogsägarna ska få del av ett ökande förädlingsvärde och inte bara avsättning för råvara till de nya produkterna. Kanske kan inspiration till egen innovationsmiljö finnas hos Lantmännens Växthuset eller hos Södra.

En ekonomiskt stark förening som också erbjuder sina 26 000 medlemmar möjlighet att ytterligare investera i nya intressanta affärsmöjligheter i form av tex förlagsinsatser skulle kunna vara en viktig katalysator för omställningen till den fossilfria ekonomin och se till att mer av förädlingsvärdet hamnar hos skogsägarna snarare än på Helsingforsbörsen. Det investerar jag gärna i.

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, 055414900@telia.com