Vi pratade om vår bemanning i Värmland, vår service under jourtid, och vilka tjänster vi kan erbjuda i stort.

Djurslagsgrupper för vår kompetensutveckling

Vi pratade också om vår nya satsning på Nötarbetsgrupper, Hästarbetsgrupper och Gristeam. Grupper där vi, inom vår organisation, träffas och kompetensutvecklar oss. Vi har nu även överveterinärer inom resp djurslagsområde. De är veterinärer med specialistkompetens inom sitt djurslag och kan stötta oss andra ute i fält. Nytt nu är att vi satsar på fullservice på gris med ett fåtal veterinärer (i Värmland 2 st) som jobbar mer eller mindre 100 % med gris. Vi satsar också fortsatt på nöt med besättningsservice, ViLA mjölk mm.

Kollega i beredskap

Nytt från förra sommaren är att vi under sommarmånaderna inför ”kollega i beredskap”. En speciell telefonslinga där veterinärvikarier/sommarvikarier kan ringa och få stöttning av en äldre, mer erfaren kollega. Våra ordinarie veterinärer är fantastiska på att ställa upp och stötta sina kollegor via telefon, även när man ledig. Men ”kollega i beredskap” är ett mer formaliserat omhändertagande, där yngre kollega alltid, även mitt i natten kan ringa och få råd, utan att känna dåligt samvete. Kollega i beredskap kör vi från v. 23 och tom hela augusti ut.

Nya chefer

Vi byter chefskap inom Dv Värmland. Jag själv (Börje Adolfson) kommer sluta som chef under året och kliva ner till Stf klinikchef. Jag har varit klinikchef sedan 2009 och kommer även i fortsättningen finnas i bakgrunden, hjälpa till med frågor runt teknik och logistik etc. Huvuddelen av tiden kommer jag dock framgent att jobba för Distriktsveterinärerna centralt.

Mina efterträdare kommer bli:

  • Dv Kristinehamn: vet Carina Pettersson
  • Dv Arvika, Sunne, Säffle: vet Caroline Bössfall (Sunne)

Men eftersom Caroline kommer få barn vilken vecka som helst, så kommer hon inte finnas tillbaka i tjänst förrän efter sommaren 2018.

Jag och Carina kommer därför dela upp Värmland mellan oss, närmsta året.

  • Carina är klinikchef för DV Kristinehamn och Dv Sunne
  • Börje är klinikchef för Dv Arvika och Dv Säffle

Bemanning under sommaren

Dv finns på fyra platser i Värmland: Arvika, Säffle, Sunne och Kristinehamn, indelade i fyra distrikt.

Vi har just nu ganska bra normal bemanning i Värmland, bättre än på andra ställen i Sverige faktiskt. Vi är fem ordinarie veterinärer per mottagning, inte alla på 100 % men ändå fem personer som kan dela bördan med beredskap dygnets alla timmar och årets alla dagar.

Vi har alltså fyra veterinärer i beredskap för akut sjuka djur i Värmland varje given stund, en veterinär i respektive distrikt.

Dock har vi i år endast två sommarvikarier. Fördelen för er är att ni i huvudsak träffar på ordinarie personal när/om ni ringer oss för ett besök. Nackdelen är att vi går kort om folk och vissa veckor, riktigt på smärtgränsen och har svårt att hinna med allt som måste hinnas med. Trots att vi har en bättre grundbemanning än vi tidigare haft. Vi kommer vissa veckor och på vissa mottagningar därför dra ner på möjligheten att ta emot smådjur, detta för att hinna med beredskap, akuta resor och planerade besök.

Vår semesterperiod har redan börjat för några och de veckor som är sämst bemannade är v 29 - 32 (slutet, början av augusti). Från v 33 så är de flesta tillbaka igen. Kan ju vara bra för er att känna till.

Vi tvingas också att under vissa enskilda vardagsberedskaper samköra två distrikt, t ex: Arvika/Säffle, Sunne/Arvika etc. Det innebär att det då bara finns tre veterinärer i beredskap över Värmlands yta istället för normala fyra. Detta kan även hända under helgberedskap, men då mycket sällan en hel helg. Vi försöker göra vårt yttersta för att bibehålla fyra veterinärer i beredskap hela tiden, det är minst stressigt för oss och bäst service för er. Men vissa dagar går det helt enkelt inte. Vi ber om förståelse för vår bemanningssituation nu i sommar och hoppas vi kan hjälpa er och era sjuka djur på bästa sätt. Ni kan kanske få vänta lite längre på att en veterinär från granndistriktet ska komma istället.

Om ni behöver få tag i veterinär i beredskap, här är deras direktnummer:

  • Dv Arvika: 010-122 87 01
  • Dv Kristinehamn: 010-122 87 21
  • Dv Sunne: 010-122 87 41
  • Dv Säffle: 010-122 87 61

Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete och vi önskar alla en Glad sommar!   

Börje, Carina & Caroline
Distriktsveterinärerna Värmland