Därför reagerade jag extra starkt på LRF Värmlands regionstämma.

Jag som med kort varsel fått hoppa in som ombud, hade bara läst motionerna, så när valen kom, var jag helt oförberedd och jag ilsknade till rejält.

Har man fyra platser till LRFs riksstämma och valberedningen väljer att ge förslag på fyra män. Då blir jag tvungen att reagera. Högt och tydligt sa jag helt spontant rakt ut: men det var allt väldigt många män … Första ersättare var också en man ...

Jag är tacksam över att jag fick regionstämman med mig och fick in Kikki bland platserna till riksstämman. Extra skönt att många efteråt, både män och kvinnor kom och sa att det var bra att jag reagerat. Riksstämman är ju LRFs högsta beslutande organ. Det är där de slutliga diskussionerna och besluten tas och viktiga kontaktnät byggs. Så det behövs verkligen både manligt och kvinnligt synsätt.

För övrigt var det en trevlig regionstämma. Jag är stolt över att få vara en kugge i folkrörelsemaskineriet LRF. Styrelse och personal har gjort ett bra jobb och valberedningen som fick in två tjejer i styrelsen är jag nöjd över. Men händelsen med ombuden till riksstämman, är något att fundera över, för det togs inte upp i media av de två manliga journalisterna som fanns på plats på stämman. Därför reagerar jag än en gång. Glöm inte att lyfta jämställdheten!

Cissi Leibring
Fullmäktige på LRF Värmlands regionstämma, cissi.leibring@hotmail.com