Håll i och håll ut lanserade förre vd KG Burman på sin tid som viktiga ledord. Carl Wachtmeister lade när han slutade i förbundsstyrelsen till håll emot och nu blev Helenas medskick håll ihop. 

Varje ledare sätter sin prägel på hela organisationen. I en annan roll ges man utrymme att driva andra frågor och på annat sätt än man kunnat tidigare. Palle Borgström kommer att göra det bra tillsammans med sin nyformade styrelse.

Från Värmland och Västra Götaland kom nära en fjärdedel av alla motioner. VG hade stort fokus på ägande- och brukanderättsliga frågor, Värmland på myndigheters funktion. Många av dem fick vi stämmans gehör för. Det är härligt att ingå i ett gäng med goda debattörer som sakligt och korrekt ger tyngd åt argumentationen och därigenom hjälper stämman till kloka beslut. Roligt är det också. Och väldigt engagerat.

Att de sista två motionerna innebar långa debatter och slutligen votering när egentligen alla vill hem visar att engagemanget räcker ända i mål. Rolig och engagerad var också den fullmäktige i vårt gäng som med simmig blick plötsligt ville ge sig in i debatten i slutet av stämman men som inte förmådde formulera sig då vederbörande var så till den grad kissnödig att det inte var ord som bubblade utan nåt annat. Då var det klokt att inte begära ordet. Håll ihop, eller kanske knip, i dubbel bemärkelse.

Håll igång tyckte Lennart Bogren att vi skulle göra. Håll med tyckte, lite otippat, Ronny Johansson. Nån annan att vi skulle hålla in magen och hålla andan. Ja så där höll det på …

Sammanfattningsvis en bra stämma. En ny ordförande från LRF Västra Sverige. Framgång i många av de frågor vi drev. Regn under tiden vi var borta.

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland och fullmäktige vid riksförbundsstämman, 055414900@telia.com