- Det är klart att man blir väldigt orolig när polisen ringer och vill göra ett förhör och man inte vet vad det handlar om, säger en av de skogsägare som kontaktat LRF.

Det är Skogsstyrelsens granskning av avverkningsanmälningar som är upphovet till dessa förhör. Varje år görs en jämförelse mellan satellitbilder och anmälda avverkningar och när det hittas avvikelser så görs det en åtalsanmälan om man misstänker att avverkningen inte anmälts. Detta går då vidare till åklagarmyndigheten.

Harald Lindebjörn på Skogsstyrelsen berättar att man tidigare hade en diskussion med markägarna om de här avvikelserna, men den modellen är nu ändrad.

- Vi har väldigt tydliga rutiner för det här. Hittar vi en avverkning som inte anmälts så ska vi skicka den vidare till åklagaren. Vi får inte utreda varken markägaren eller någon annan och vi får inte tala om att vi gjort en åtalsanmälan.

Varför inte?

- Som jag förstår handlar det om att när man är under utredning så ska man inte kunna påverka på något sätt så att det stör utredningen.

Tidigare avskrevs de här ärendena av åklagaren men från och med i år går detta direkt till polisen för utredning och förhör. Preskriptionstiden för brott mot Skogsvårdslagen är två år och Harald känner inte till några fällande domar.

- Det här handlar ju oftast om att man helt enkelt missat att anmäla en yta. Vi får då meddelanden om att förundersökningen lagts ner av någon orsak.

De ärenden som nu går igenom systemet rapporterades in i mars 2016 och berör perioden juni 2014 till augusti 2015. Där finns det 19 misstänkta brott. Nästa period rapporterades in tidigare i vår och då var det blott ett fall som gick vidare.

Totalt görs runt 4 000 avverkningsanmälningar i Värmland varje år.

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se