Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att ta en paus i tillsynen av småskalig vattenkraft. Det är ett efterlängtat besked och nu riktar Hushållningssällskapet och LRF i Värmland en uppmaning till vår Länsstyrelse att gå samma väg. 

- Vi har varit mycket kritiska till hur myndigheterna hanterat den här frågan och vi välkomnar Västra Götalands besked. Det behövs ett omtag i synen på den småskaliga vattenkraften, säger Patrik Olsson, ordförande i LRF Värmland.

Ägare av småskalig vattenkraft och dammar har haft en mycket osäker tillvaro de senaste åren. De gamla tillstånden har ansetts ogiltiga och Länsstyrelserna har krävt att verksamheterna ska söka nya tillstånd till höga kostnader. 

- Det handlar om hundratusentals kronor för en verksamhet som funnits på platsen i flera hundra år. Det här blir helt orimliga processer som slår hårt mot enskilda människor, säger Jonas Enström, VD på Hushållningssällskapet.

Det har ställts många krav på att regelverket behöver förenklas. Riksdagen har också krävt detta av regeringen och ett arbete pågår just nu i regeringskansliet. I väntan på att villkoren blir klara så måste de juridiska processerna ta en paus. Det skulle underlätta för den framtida dialogen.

- Den småskaliga vattenkraften är en hållbar energikälla och det är ett företagande på landsbygden. De här regleringarna har funnits under lång tid och det är många som berörs om vattennivåerna sjunker och kulturvärden försvinner. Vi vill se att de här verksamheterna får möjlighet att utvecklas och är övertygade om att det går att kombinera med en rimlig tillståndsprövning och miljöåtgärder där det är ekonomiskt försvarbart, säger Jonas Enström.

Länk till beslutet i Västra Götaland >>

Länk till några reportage om småskalig vattenkraft >>

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Enström
VD, Hushållningssällskapet i Värmland, 070-515 00 30

Patrik Olsson
Ordförande i LRF Värmland, 070-572 88 43