Och för att ge er exempel så erbjuder just nu dessa REKO-ringsproducenter sina produkter för beställning på Facebook REKO-ring Karlstad för avhämtning på Sonnelids parkering i Karlstad, onsdagen den 12 juli, kl 17-18: Ängebäcks Gård, Ruds Gård, Ridgedale Farm, Fryksdalens Fårfarm, Amandula Konfektur, Torfolk Gård, Lillängens Gårdmejeri och Åshammars Trädgård.

För er som är intresserade av att börja. Börja med att gå in och bli medlem i den slutna gruppen REKO-ring Karlstad producenter för att få mer information. Gå sedan in och bli medlem i gruppen REKO-ring Karlstad för att se hur vi gör när vi erbjuder produkter.

Som medlem i REKO-ring Karlstad och producent från Ruds Gård, så tycker jag det här är ett väldigt bra sätt att komma konsumenterna nära och få berätta direkt om mina egna produkter. Så jag rekommenderar er att pröva!

Kikki Ahlstedt Karlsson
Styrelseledamot LRF Värmland, kifab64@gmail.com

Fakta:

REKO innebär direkthandel av livsmedel mellan producent och konsument, med Facebook som verktyg.

Syftet med REKO-ring Karlstad är att gruppen ska fungera som en köp- och säljplattform mellan konsumenter och lokala producenter i Värmland. All handel sker direkt mellan producent och konsument och alla varor förbeställs.

Varje försäljningstillfälle läggs upp som ett event på Facebook och de producenter som vill sälja postar sina erbjudanden som inlägg. Konsumenter som vill beställa gör det i kommentarsfältet. Betalning sker via swish, kort etc. Titta under respektive säljannons för information.

De förbeställda varorna levereras av producenterna på en förbestämd tid till en förbestämd plats, dit konsumenterna kommer för upphämtning.

Antalet försäljningstillfällen kan komma att variera beroende på säsong och utbud/efterfrågan på varor. Vårt mål under sommaren är att ha ett försäljningstillfälle varje vecka.

Är du producent ska du även gå med i REKO-ring Karlstad producenter.

Riktlinjer för konsumenter:

 • I gruppen accepteras endast producentannonser. Inga diskussioner eller inlägg från konsumenter tillåts. Vi kommer vara oerhört restriktiva, eftersom fokus ligger på försäljning av varor.
 • Beställning sker genom att kommentera aktuellt försäljningsinlägg.
 • Konsument förbinds att betala och hämta upp beställd vara.
 • Inlägg kan tas bort av administratörerna om de anses olämpliga.
 • Administratörerna har rätt att utesluta medlemmar, som inte följer gruppens regelverk.

Riktlinjer för producenter:

 • Endast råvaror och produkter från egen produktion och direkta biprodukter (tex skinn, ull, bivax etc) får säljas inom ramen för REKO-ring Karlstad.
 • Priserna ska vara marknadsmässigt satta. ”Prisdumpning” är således inte tillåtet.
 • Produkterna måste förbeställas, det finns inget tillstånd för torghandel.
 • Alla annonser ska inledas med datumet för aktuell utlämning ex: "2017-06-21 säljer XX...
 • Inlägget ska innehålla en kort information om gården/företaget och en produktionsberättelse (tillverkningsprocess, vilka råvaror som används, om bekämpningsmedel används, kravmärkning, eu-ekologisk märkning, eller konventionell odling, vilket foder djuren får, hur många djur i besättning osv).
 • Administratörerna har rätt att utesluta medlemmar, som inte följer gruppens regelverk.

Administratörerna ansvarar för att gamla annonser raderas innan nytt evenemang läggs upp.

Det är producentens och konsumentens ansvar att ta del av och följa gällande regelverk i REKO-ring Karlstad!