Under 2017 utökas samarbetet mellan LRF och SV Värmland genom att erbjuda flera olika kurser i aktuella och angelägna ämnen.

 • Skogens vatten
 • När andra vill ta över din mark
 • Den offentliga måltiden
 • Äga och förvalta diken
 • Funktionärsutbildningar
 • Skogsägarskolan 2017
 • Biodling
 • LRFs webbinarier hösten 2017
 • Smart digital utveckling i samarbete med SV Värmland
 • Motorsågskörkort A+B, C och även E (skylift)
 • Röjsågskörkort
 • Jägarskola
 • Fyrhjuling

SVs erbjudande >>