Det är väldigt bra att försvarsmakten övar igen efter 23 år. Aurora 17 är ett tecken på samma uppvaknande som vi upplever inom livsmedelsproduktionen. Jag gjorde lumpen 1986-87 och blev sen aldrig kallad till rep-möte. Under samma era som det skulle skett bytte Sverige också inställning både till behovet av försvar och till mat. Försvar varför det, kalla kriget är ju slut nu!? Jordbruk, vad ska det va bra för, det finns ju mat på ICA!?

Nu efter tre decennier och fyra mannaminnen, (ett mannaminne lär vara ca 7 år har jag hört nån gång, och sju år är ju det samma som ett hundår och hunden är människans bästa vän så då är det nog sant …) nu börjar insikter om ett litet ensamt land i nords känslighet sjunka in hos politiken.

Just nu tränas på ökad konkurrensförmåga i försvarsmakten. Investeringar görs för att den ska byggas upp. Man har förstått att om en konkurrerande och hotfull omvärld förbättrar sin förmåga så måste vi också göra det. Gamla doktriner är svåra att göra sig av med. Det gör ont att ömsa skinn, varför skulle ormen annars tveka. (Dålig Karin Boje travesti …)

När det gäller totalförsvaret så ingjutes det paradigmskifte som nu sker massivt i varje ämbetsman i landets myndigheter med Aurora 17. Det är mycket bra. Känslan av allvar och nytt synsätt.

Jag är rädd att den doktrin kring lantbruk som rått sedan 1990-års beslut fortfarande präglar inställningen i många myndigheter och hos många tjänstemän där. ”Lägg ner eller skyll er själva om det går dåligt.” Det var innebörden. Det som inte förväntas gå bra och växa kan man sköta styvmoderligt. Det har sannerligen funnits många änglamakerskor satta att ta hand om lantbruket i landets myndigheter genom åren.

Kanske skulle en kompletterande övning med landets alla myndighetspersoner inkommenderade på en 72-timmarsövning där hälften får mat som de är vana och den andra hälften bara små ransoner vatten skapa förutsättningar för det paradigmskifte som livsmedelsproduktionen också måste ges, annars är jag rädd att riksdagens arbete med den nationella livsmedelsstrategin bara blir ett mingelparty.

De ord som hittills uttalats är fina, liksom de beslut som fattats, men det är ju inte som på ett riktigt mingelparty där det är kuvertavgifter på nån miljon och undertecknande av trohetslöften för de som fortsatt vill vara med. Änglamakeriet fortsätter om det inte blir riktiga nya pengar, inte bara såna som får ny rubrik i statsbudgeten och därtill skarpa nya regleringsbrev om ny attityd med tillväxt och utveckling först. Ökad konkurrensförmåga för svenskt lantbruk jämfört med omvärlden är förutsättningen för tillväxt och för att lantbruket ska kunna se till att fler än var annan tallrik som äts är producerad här.

Kanske man skulle ägna helgen åt att hacka alla myndigheters kaffeautomater så att de på måndag morgon bara levererar löskokt vatten med surrogatersättning. I displayen ett lämpligt budskap med ett avtal att skriva under för attitydförändring först, sen dubbel espresso. Det borde göra susen.

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, 055414900@telia.com