Efter många turer har LRF Värmland nu lyckats nå rätt person på Telia och efter påtryckningar kan vi nu glädjas åt att de tagit tag i frågan. Telia efterlyser nu de fastighetsägare som är drabbade.

Har du skrot på din fastighet som kommer från Telias nedmontering i Gräsmark får du gärna ta en kontakt med Mats Eriksson, Brandstol, 0705-44 10 56.

Det kommer att upprättas en adresslista som sedan kommer att gå till Telia för åtgärd.

PM - Skanovas åtgärder vid nedläggning av kopparnät, Erik Evestam 170817 >>

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se