Onsdag: Lång dag med styrelsemöte, träff för flera ledamöter med regionvalberedningen, möte med förbundsordförande Palle Borgström och medlemschef Mona Nordberg Holmsten. På kvällen en mycket välbesökt ordförandeträff med lokalavdelningar och kommungrupper där Palle var ett av huvudnumren. Christer Jansson gav oss kunskaper kring de utmaningar som väntas i spåren av vattendirektivet. Igen … Här finns mycket att ta i, såväl i kommungrupper som hos regionen och mot rikspolitiken. Vi pratade också inför kommande årsmötessäsong och det stundande valarbetet. LRF Konsult, Studieförbundet Vuxenskolan och Länsförsäkringar gav erbjudanden inför mötesverksamheten i avdelningarna. (Patrik)

Torsdag: Jag ingår i en referensgrupp på Region Värmland i ett projekt med regeringsuppdrag bakom med rubriken "Jämställd regional tillväxt". Jämställdhet behöver diskuteras ur många aspekter där genus är en. På detta möte pratade vi en del om det arbete som görs på Karlstad Universitet kring detta men också hur de fackliga organisationerna i byggbranschen arbetat med frågorna sedan ganska många år med Karlstadsboende ordförande i Byggcheferna Lars Bergquist som förgrundsgestalt. (Patrik)

Torsdag kväll hade LRF Konsult ordnat "Gården byter ägare" i Hörsalen på museet i Karlstad. Föredragningen handlade mest om generationsskiften. Det var pedagogiskt och lättsamt för de ca 140 anmälda. Jag, Cécile och Agneta pratade med och värvade medlemmar. (Anna)

------

Fredag 21-22 mars kommer det hållas Bioekonomiriksdag i Karlstad med flera hundra deltagare. Jag finns med i en projektgrupp kring det men det tyngsta jobbet görs av Paper Province, Karlstad Universitet, Region Värmland och projektet The Bioeconomy Region. Dag Hallén med mångårigt engagemang i bl a LRF Konsult jobbar nu på RV som klimat och energistrateg och är primus motor för evenemanget. (Patrik)