Regional livsmedelsstrategi
LRF har tillsammans med NIFA och Hushållningssällskapet arbetat med en regional livsmedelsstrategi under ett par år. Vi har väntat på samhällets aktörer, Länsstyrelsen och Region Värmland för att inte få ett för spretigt arbete framåt. Nu börjar det klarna hur deras uppdragsgivare i politiken vill att de ska arbeta. De får uppdrag, regleringsbrev och resurser att arbeta med livsmedelsfrågorna och utveckling av produktion och företagande. Det kommer att handla om ganska mycket pengar som vi ska göra kloka saker med under 2018. Risken är att det blir ett stort fyrverkeri som sen är borta.

Vår gemensamma ambition är att snarare försöka skapa förutsättningar för arbete med dessa frågor under en lång följd av år. I början på året kommer LRF Värmland bjuda in våra regionala branschorganisationer och företag till att diskutera det fortsatta arbetet med detta. I torsdags träffade vi Region Värmland som har ansvar för mycket av pengarna regionalt. Diskussioner pågår också med Länsstyrelsen. 2018 kommer att bli ett intensivt år i livsmedels-Värmland. (Patrik)

Rådgivning
I torsdags eftermiddag medverkade jag också i en träff hos dotterbolaget LRF Konsult om hur rådgivningen kommer att behöva se ut de kommande åren. Digitaliseringen och andra sätt att sköta den löpande bokföringen skapar nya möjligheter för uppföljning i våra företag men tvingar också rådgivningsföretagen att anpassa sina tjänster till helt andra förväntningar. (Patrik)

Riksvalberedning
I början på veckan var jag i Stockholm två dagar. Vi har kommit en bit i årets arbete i valberedningen inför riksförbundsstämman. Som vanligt är vi glada för inspel men kan inte berätta något förrän allt är färdigt. Så är det med valberedningsarbete. En tryckkokare med ett stort membran som är öppet inåt men stängt utåt. (Patrik)

Samverkan mellan lokala räddningstjänster
LRF Värmland har kontaktats av Räddningstjänsten Karlstadsregionen och Bergslagens räddningstjänst för att initiera en dialog kring hur LRFs medlemmar kan samverka med de lokala räddningstjänsterna. LRF Värmland ställer sig positiv till en sådan dialog och har besvartat initiativet. (Ola)

Telemöte med viltförvaltningsdelegationen 7 december
Mötet började med en genomgång av avskjutning av älg och hittills i år har det skjutits 2 600 älgar i länet och av dessa har 1 200 varit kalv och 1 400 vuxna djur. 

Kronhjort: För att kunna samla in bra underlag för tex bildande av kronskötselområden är det viktigt att man även rapporterar in till länsstyrelsen när man skjutit en kalv.

Lodjur: De inventeringar som gjorts visar att det finns 9 föryngringar i länet, vilket också är vår miniminivå och som det nu då ser ut kommer det inte att beslutas om en licensjakt på lodjur.

Varg: Spårning pågår i Vimyren där årets licensjakt ska ske. Man har hittills konstaterat två fjolårsvalpar, en som rör sig i området och en strax utanför.  

Samverkansråd: Den 14 december är det dags för nytt möte inom samverkansrådet och där kommer man diskutera björninventering och dess resultat. Naturvårdsverket driver också på om en förändring av miniminivåerna av rovdjur som idag inte fungerar tillfredställande då t ex ett län som Värmland har en oproportionerligt hög nivå och detta måste ändras. I det förslag som NV skickat ut och som ska diskuteras på mötet har man lyssnat på t ex LRF och Länsstyrelsen i Värmland och föreslår en gemensam miniminivå för ett större område som förvaltningsområde istället för länsvis. Som vi ser det är detta enda möjligheten att komma ur det läge vi har idag där vi i princip bär halva landets vargstam även om det är risk för att detta kommer att medföra nya rättsliga prövningar. 

Nästa möte med vfd är ett telefonmöte den 22 januari. (Erik)