Träff med Skogsstyrelsen

På luciadagen var Kikki, Lars-Johan och Patrik tillsammans med Janne hos Skogsstyrelsen i Karlstad. Vi pratade bl a om de förstärkta uppdrag de kommer att få i sitt regleringsbrev att utöva tillsyn och leta nyckelbiotoper. Vi pratade om att LRFs lokalvdelningar kan vara en bra resurs för att skapa tidig dialog och information kring detta.

Vår gemensamma avsikt är att ha terminsvisa träffar mellan oss regionalt från och med nu. Det blir en rutin där vi inte måste vara överens om allt men ibland har anledning att samverka. Tillsammans har vi ju det dubbla uppdraget att bruka och skydda och liksom vi är Skogsstyrelsen angeläget om att vi ser till så att den skog vi brukar växer och avkastar så bra det är möjligt.

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, 055414900@telia.com