I måndags träffade riksdagsledamot Daniel Bäckström (c) Värmlands LRF-seniorer i Nysäter och pratade om försörjningstrygghet, försvar och livsmedel. Daniel fick viktiga medskick från dessa erfarna bondevänner om vad som nu behövs för totalförsvarets funktion.