Det är en del av Fossilfritt Sverige som man kan läsa mer om på http://fossilfritt-sverige.se/. I Värmland låg fokus mest på hur vi ska förbättra våra transporter – av både människor och gods – samt hur vi ska få till en sundare konsumtion av varor, t ex genom återbruk och delningsekonomi. Det deltog nästan 250 personer på konferensen!

Man pratade mycket om möjligheterna för bioekonomi i Värmland, vi har verkligen förutsättningar för att bli de nya leverantörerna av tidigare oljebaserade produkter. Allt man kan göra av olja kan man göra av trä. Här finns stor potential, det som är verktygen är teknikutveckling och att ändra folks beteende. Det senare kan vara nog så svårt.

Från LRF deltog jag Jenny Nilsson och om du har några frågor om Fossilfritt Värmland/Sverige är du välkommen att ta kontakt på 070-629 15 70 eller jenny.nilsson@lrf.se

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige